Представителят на Уницеф за България е на посещение в Розовата долина

61 семейства са под наблюдение, само за 2022 година, по проект на казанлъшката неправителствена организация „Бъдеще за децата“ за работа с уязвими групи в обществото. Това са семейства от двете общини – Казанлък и Мъглиж, на които се предоставя помощ за разрешаване на проблеми, свързани с образованието и здравната култура на тази част от населението, определяща се като ромска общност. Десетки са проведените срещи, консултации, в оказването на подкрепа от страна на мобилните екипи за интеграцията на децата от ромските семейства в детските градини и училищата, за тяхната имунизация, предоставяне на лекарска помощ, както и за овладяване на високата раждаемост, в това число и в детска възраст. С тези данни социални работници и психолози запознаха представителят на Уницеф за България Кристина Доротея де Бройн и Н. пр. Мартина Фийни, посланик на Ирландия в България, които бяха на обиколка в община Казанлък за работата по проектите, касаещи ромската общност.

Основната тема на срещата, домакин на която бе сдружение „Бъдеще за децата“, бяха резултатите постигнати в региона, по проекта „Европейска Гаранция на детето“, по който работи мобилен екип, част от Центъра за обществена подкрепа – в град Казанлък. Той контактува ежедневно с националните, регионалните и местните власти, граждански организации, с деца и младежи, като извършва подкрепа, обследване и картографиране на семействата в риск с цел ограничаване на въздействието на бедността и социалното изключване върху децата, които се нуждаят от подкрепа и закрила. Сред ежедневните проблеми, които посочиха социалните работници в тяхната работа, са липсата на на документи за самоличност, адресна регистрация, ниското ниво на образованост и здравна култура на хората от уязвимите групи.

На срещата присъстваха представители на Община Казанлък, Община Мъглиж, Агенция „Социално подпомагане“ – гр. Казанлък и гр. Мъглиж – институциите, които работят по пилотната за България Програма Европейска „Гаранция на детето“.

В по-ранните часове на деня Н. пр. Мартина Фийни и госпожа Кристина Доротея де Бройн посетиха социалната услуга „Къща на семействата“ в с. Горно Черковище, създадена по програмата „Сигурен старт“, с подкрепата на Фондация „Лале и Фондация „ОУК“ и доразвита от Община Казанлък. Влязоха и в ромската махала на Казанлък, за да се запознаят с живота на общността от първо лице.

Моделът на Къщите на семейството или т.нар. детски къщи е създаден във Великобритания в края на деветдесетте години на миналия век, като постепенно се разпространява в Унгария, Германия и други европейски страни. Благодарение на сдружение „Бъдеще за децата“, Казанлък бе една от първите пет общини (другите са община Стара Загора, общините Търговище, Варна и в София), в които бе развита иновативната социална услуга.

След гостуването си в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Казанлък, гостите посетиха Община Казанлък, за да се срещнат с градоначалника и нейния екип.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram