Предоставяне на нови социални услуги от „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Мъглиж

В Центъра, който предоставя почасова подкрепа за деца и пълнолетни лица, работят следните специалисти: психолог, логопед, рехабилитатор, трудотепапевт, социален работник и фелдшер.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram