Празници днес

  • Пренасяне неръкотворния образ на Господ Исус Христос
  •  Ден на свети Йоаким Осоговски – български светец и отшелник. Заедно с Гавриил Лесновски и Прохор Пчински, той е сред най-известните последователи на свети Иван Рилски.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram