Празници днес

  • Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Чества се за първи път в гр. Пловдив през 1851 г. по инициатива на Найден Геров. Редовното му национално честване започва от 1857 г.  в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом. С написания по-късно от Стоян Михайловски всеучилищен химн „Кирил и Методий“ празникът става любим за всеки българин още от ученическата скамейка. За официален празник е обявен с решение на 9-тото Народно събрание на 30 март 1990 г.
  • Ден на българската журналистика. Отбелязва се по инициатива на Съюза на българските журналисти от 1990 г.2020 – Празник на народните читалища. Обявен съгласно Устава на Съюза на народните читалища, приет от 26-тия Редовен Конгрес през ноември 1990 г.-
  • Празник на Велики Преслав, Чепеларе, Кубрат, Благоевград
  • Европейски ден на парковете. Отбелязва се по инициатива на Европейската федерация на националните и природни паркове. Честван за първи път през 1999 г., този ден се отбелязва ежегодно на 24 май в цяла Европа.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram