Празници днес

– Петдесетница – Ден на Св. Троица Петдесетница (Петдесятница, Пятидесятница) или Ден на Света Троица, също и Духовден, е голям християнски празник. Той прославя явяването на Светия Дух върху апостолите на 50-я ден след Възкресението (след Великден).

– Преп. Наум Охридски Именици: Наум, Бисер, Бисера, Бисерка

 – Международен ден на бежанците. Обявен през 2001 г. по инициатива на Върховния комисариат на ООН за бежанците по повод годишнина от приетата през 1951 г.  Международна конвенция за статута на бежанците

 – Световен ден на мотоциклетиста

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР – Света Петдесетница. Ден на Света Троица. Пятидесятница. На Петдесетия ден от Господното възкресение Дух Свети слязъл над апостолите във вид на огнени езици и ги обдарил с благодатните дарове. Празникът се нарича Петдесетница, защото това събитие е станало в деня на старозаветния празник Петдесетница,с който отбелязвали петдесет дни след юдейската Пасха. Руската православна Църква го нарича Ден на светата Троица. Първоначално празникът отбелязвал завършването на жътвата на ечемика. Празнувал се с приношение на хляб и жертвени животни като ден на радост и благодарност, припомнящ странстванията в пустинята и освобождението от Египет. В по-късни времена на този ден се отбелязвало получаването на Синайското законодателство, петдесет дни след излизането на евреите от Египет. Празникът бил тържествен и радостен, в Ерусалим се стичало голямо множество хора, за да принесат в благодарност на Бога установената от закона жертва. За апостолите денят бил двойно свят, защото е денят на Възкресението – неделния ден. Събрани в Сионската горница, където пребивавали в постоянна молитва след Възнесението на Христос, сред тях била и св. Богородица, и други вярващи – всичко сто и двадесет души. Като не могли да си обяснят това необикновено чудо, мнозина от насъбралите се помислили, че апостолите са просто пияни от сладкото вино, въпреки ранния час. Тогава свети апостол Петър произнесъл първата християнска проповед. Пояснил на множеството, че апостолите са изпълнени от Дух Свети и ги приканил към покаяние. Думите му проникнали в сърцата на слушащите го юдеи. В този ден приели вярата в Христа, кръстили се и се присъединили към първата християнска общност около три хиляди души. След този ден апостолите установили празника Петдесетница и наставили християните да възспоменават Светия Дух всяка година. Денят на Светата Петдесетница от древни времена се смята за рожденият ден на Христовата Църква

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram