Построяването на Пътен хотел предвижда новия ОУП на Долината

При засилен интерес на 23 юни се проведе обществено обсъждане на Общия устройствен план на територията с изявено културно-историческо наследство „Долината на тракийските владетели“, съобщава общинският пресцентър.

Проектът обхваща част от територията на общината и поставя акцент върху културно-историческото наследство, наследено от древната тракийска цивилизация.

Автор на проекта е „Форум консултанти“ ДЗЗД, като представянето на разработката бе направено от проф. Александър Александров и арх. Светлана Александрова. Целта на проекта е да внесе порядък в ползването на територията, известна като Долината на тракийските царе с изявена концентрация на обекти от епохата на траките, подчерта проф. Александров, както и да се съхрани и изяви този потенциал и да се съчетае с европейските културни коридори. Проектът е респектиран от разположението на територията – равнина, разположена между две планини и в близост до язовир „Копринка“. Траките са имали изключително отношение към територията – от всички техни обекти се откриват красиви гледки, допълни той.

Това, което се предвижда, е изграждането на голям Информационен център близо до град Шипка; построяването на пътен хотел с подходяща транспортна база за обиколка на обектите, разположени върху територията; мрежа от велоалеи, снабдена с перголи и чешмички; екопътека от Енина до Ясеново и др. интересни обекти. Авторите подчертаха, че селищата не са включени в територията на ОУП „Долината на тракийските владетели“, което е предмет на Общия устройствен план на община Казанлък. Всички микроязовири ще бъдат запазени, пътищата рехабилитирани и са взети предвид малките вилни зони и естествените пътеки за разходка, свързващи населени места с град Казанлък.

Писмени предложения по Общия устройствен план се приемат в писмен вид в Община Казанлък в срок от 1 месец от датата на обявяване на общественото обсъждане.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram