Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2024 г. на Община Гурково

ПОКАНА

за публично обсъждане 

на проекта за бюджет на Община Гурково за 2024 г.  

На 25.01.2024 г. (четвъртък), от 16.30 часа в Младежки клуб – зала на Общински съвет, пл. „Войвода Генчо Къргов“, гр. Гурково, ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Гурково за 2024 година, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси.

Обсъждането ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Представяне на основните показатели на проекта за бюджет за 2024 г.
  2. Обсъждане, коментари, мнения, въпроси, становища и предложения във връзка проектобюджета за 2024 г.

Материал, представящ основните показатели на проекта за бюджет, в достъпен формат и вид за гражданите и всички заинтересовани страни, е публикуван в официалния сайт на община Гурково – https://gurkovo.bg/page/83/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82.html

Становища и предложения във връзка с проектобюджета на Община Гурково за 2024 г. могат да се правят лично, по време на публичното обсъждане или да се изпращат писмено чрез деловодството на Община Гурково или на е-mail: obshtina@gurkovo.bg, както и в  Кметствата по населени места и деловодството на Община  Гурково, най-късно до 16.00 часа на 24. 01. 2024 година.

Виж в .pdf

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram