Педагогическият факултет на Тракийски университет проведе мащабна международна конференция

През 2022 г. се навършват двадесет години от решението на Министерски съвет на Република България, с  което се основава Педагогическият факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Той се явява непосредствен културен и образователен правоприемник на отдавна утвърдените в града традиции в областта на педагогиката и педагогическото образование, простиращи се до епохата на Възраждането.

За отминалите двадесет години Педагогическият факултет на Тракийски университет се наложи като една от водещите в страната институции в областта на висшето образование, в която се подготвят хиляди настоящи и бъдещи учители в различни сфери на предучилищното и училищното образование, специалната и социалната педагогика, обучението по информационни технологии и изобразително изкуство.

Предвид проблемите и предизвикателствата, пред които се изправят модерните образователни системи, Педагогическият факултет на Тракийски университет – Стара Загора организира международна онлайн конференция на тема „Образование и съвременни предизвикателства“.

В рамките на два дни над 150 участници от всички висши училища в България, както и представители на страните Италия, Испания, Украйна, Турция, Румъния, Хърватска, дискутираха онлайн в тематичните секции: „Образование, наука и общество: проблеми на взаимодействието в миналото и в съвременния свят“; „Иновативни решения в образованието“; „Съвременно образование, дете и общество: глобални и регионални процеси“; „Социализация, възпитание, образование в цифровата епоха“; „Език и култура в съвременното образование“. За младите учени беше организирана и Докторантска секция.

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков отправи приветствие към участниците при откриването на конференцията: „Удовлетворен съм, че мога да Ви поздравя по случай конференцията. Това, което правите е уникално и е инвестиция за бъдещето на България. Образованието в съвременната дигитална среда изисква много повече знания и умения, много повече отдаденост. Знайте, че Вие не само обучавате, Вие възпитавате бъдещето на България. Темите, които са залегнали в конференцията – иновативните решения в образованието, съвременните образователни системи в цифровизацията и по отношение на глобалните и регионални процеси, които се случват в България и по света, са изключително актуални. Нашите деца трябва да бъдат подготвени и аз съм убеден, че тази престижна конференция ще подпомогне Педагогическият факултет да бъде още по-сериозен фактор в картата на висшето педагогическо образование в България. Желая Ви успех!“

Деканът на Педагогическия факултет проф. Таня Борисова също поздрави участниците и даде началото на конференцията, с пожелание догодина тя бъде проведена присъствено в Стара Загора.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram