От 15 април приемат молбите за еднократните помощи

Поделенията на Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще приемат молби за еднократна енергийна помощ от понеделник, 15 април 2013 г., каза днес в Министерство на труда и социалната политика министърът на труда и социалната политика Деяна Костадинова, съобщиха от министерството. Молби за помощта на стойност 65,72 лв. могат да подадат хората, които надхвърлят диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лв. и не са подавали такива молби преди предишния отоплителен сезон. Ще се взима предвид доходът за шест последователни месеца между 01 януари 2012 и 30 септември 2012 г. Крайният срок за подаване на молбите е 26 април 2013 г., включително. „В понеделник всички агенции, ангажирани с изпълнението на пакета от спешни мерки, ще бъдат в готовност да започнат работа”, увери министър Костадинова. Тя допълни, че се очаква утре в „Държавен вестник” да бъдат обнародвани Постановленията на Министерския съвет от миналата седмица с приетия пакет от спешни мерки за най-уязвимите.
Хората, които се грижат за деца с увреждания, ще получат еднократната помощ в размер на 50 лв. в рамките на този месец”, съобщи министър Костадинова. Тя добави, че в същия срок еднократна енергийна помощ ще получат и лицата, които са подали молби за отоплителен сезон 2012/2013 г., но са получили отказ, защото надхвърлят диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лв.
Министър Костадинова уточни, че еднократната помощ за определения контингент от майки с обезщетения за отглеждане на деца между една и две години ще бъде преведена заедно с детските надбавки в края на май. С 50 лв. ще бъдат подпомогнати майките, които са плащали осигуровки за общо заболяване и майчинство и имат доход до 350 лв. на член от семейството. Лицата, които влизат в тази група, не трябва да подават молби.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram