От Шипка и Розово искат откриване на пунктове на Детската млечна кухня

Откриване на пунктове на „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години в гр. Шипка и с. Розово са поискали кметовете на двете населени места. Предложенията ще бъдат разгледани на сесия на общинския съвет в четвъртък, 29 септември.
За тази цел са определени и помещения в сградите на двете общински детски градини.
В деловодството на Община Казанлък е постъпило Искане с вх. №10-18- 11/04.08.2022 г. от Василка Панайотова, кмет на гр. Шипка, за разкриване на пункт на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“ (ОПКМДМК) за услугата „Детска млечна кухня“ за раздаване на храна на деца до 3 години, с приложени 9 броя искания от родители на деца до 3-годишна възраст.
С Искане с вх. №10-13-7/22.08.2022 г. кметът на с. Розово Венцислав Колев отправя същата молба за разкриване на пункт на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“, с приложени 7 броя искания от родители на деца до 3-годишна възраст.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram