От общината чакат справки за изкупуване на маслодайна роза

Напомняме на розопроизводителите на територията на община Казанлък, че съгласно чл.10 от Закона за маслодайната роза, срокът за подаване на обобщена информация към Община Казанлък е до 11 април 2022 г. Очакваме информацията да включва: броя, местонохождението и работното време на пунктовете за изкупуване на цвят от маслодайна роза на територията на общината.

Съгласно чл.10 от Закона за маслодайната роза, в сила от 31.01.2020 г., всички  заинтересовани лица носят административна наказателна отговорност за неподаване на обобщената информация към Община Казанлък.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram