Отпуснати са средства за респиратор на казанлъшката болница

Още 2020 година в началото на пандемията, когато стана ясно че и казанлъшката болница ще се включи в лечението на пациенти с COVID-19 инфекция, Община Казанлък и с решение на Общинският съвет, предприеха незабавни мерки за реконструкция и оборудване на отделение за лечение на COVID-19. Извършиха се голям обем строително- ремонти дейности, с цел спазване на противоепидемичните мерки. Незабавно бяха закупени 3 респиратора за осигуряване на реанимация на тежко болните пациенти, на обща стойност 96 хиляди лева. За работещите медици на първа линия Община Казанлък осигури безплатна топла храна и няколко обзаведени апартамента за безвъзмездно ползване по време на пандемия. Осигурени бяха средства за допълнително заплащане на работещите на първа линия медицински и немедицински кадри в размер на общо 188 хиляди лева за 2021 година. В началото на четвъртата COVID вълна кметът Галина Стоянова проведе срещи с управителя на болницата, като бяха обсъдени въпросите за закупуване на още 1 респиратор за реанимация, мониторна система за мониториране на пациентите в ОАИЛ, разширяване на системата за централен кислород, на обща стойност над 60 хиляди лева. Общинската болница и през 2021 година отново е подкрепена от кмета на общината, като са предприети бързи мерки за реализацията на този проект. Допълнително ще бъдат отпуснати средства за топла храна на персонала и стимулиране. Ръководството на лечебното заведение благодари на кмета на Община Казанлък и Общинският съвет за подкрепата в тежката ситуация.

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ Казанлък

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram