Откриват фотоизложба на деца в неравностойно положение

На 16.01.2020 г., четвъртък, в Културно-информационен център от 16.00 ч. ще бъде представена фотоизложба „Открий ме“. На нея ще бъдат показани фотографии на децата и младежите от центровете от семеен тип в града, управлявани от фондация „Сийдър“. Фотографиите са заснети по време на сесиите по фотодрама и имат за цел да повишат информираността по отношение възможностите и потенциала на децата и младежите. На откриването на изложбата ще присъстват представители на местната власт, Дирекция „Социално подпомагане“, партньорски организации, училища и други.

Изложбата се осъществява по проект „Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме.“, финансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с бенефициент фондация „Сийдър“. Дейностите в рамките на проекта бяха насочени към насърчаване на социалното включване на децата и младежите от центровете от семеен тип, управлявани от фондацията, повишаване на техните уменията за самостоятелен живот, развиване на талантите им и подкрепа на личностното им развитие.

Снимките от фотоизложбата ще останат в залата на Културно-информационния център до края на януари 2020 г.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram