Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Стара Загора

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Стара Загора

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР и МЗ № 8121з-910/06.06.2023 г. относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Стара Загора на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
– младши автоконтрольор – II – I степен – 5 (пет) вакантни длъжности;
– полицай – старши полицай – 10 (десет) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-7721/25.08.2023 г.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram