Общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж ще работят заедно за развитие на културния и природен потенциал на региона – Видео

В Ритуалната зала на Община Казанлък със съдействието на Областния информационен център – Стара Загора, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион (ЮИР), се проведе публично обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0087 „Устойчив социално-икономически растеж, подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“.

Настоящата инвестиция ще се изпълнява на територията на 3 общини – Казанлък, Мъглиж и Павел баня, посочи Веселина Димитрова, която е Младши експерт „Стратегическо планиране“ в Община Казанлък. В концепцията са заложени 16 проекти идеи и участват 15 партньора, като заложените мерки възлизат на малко над 28 млн лева. Три са приоритетните зони за Община Казанлък – Индустриалната зона, язовир Копринка и Паметникът Бузлуджа.

Община Казанлък е водещ партньор в концепцията за ИТИ, която предвижда интегрирани мерки, насочени в следните основни направления:

  • Икономически растеж и повишаване на конкурентоспособността на икономика в региона чрез развитие на Индустриална зона – Казанлък, разширяване на дуалното образование за задоволяване на нуждите от професионално подготвени квалифицирани кадри и модернизиране и обновяване на материалната база и на оборудването на Технически колеж – Казанлък;
  • Развитие на културния и природен потенциал на общините, като основа за целогодишен туризъм като се развият и свържат туристическите обекти в туристическите зони Бузлуджа, язовир Копринка със съседните общини Павел баня и Мъглиж.;
  • Подобряване качеството на предлаганите социални, здравни и образователни услуги.

Всеки заинтересован може да се запознае с концепцията тук: https://drive.google.com/file/d/1Mfi4MtvVQAednrV9VIXhh9iyIfbrK3RF/view

Подкрепа и препоръки по концепцията могат да бъдат направени на онлайн анкета https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_INN-O1DrJFWYyRYJGpFCFFlHl98S_Kvkx2e_cz4CKpkuoA/viewform?usp=sf_link , не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

One thought on “Общините Казанлък, Павел баня и Мъглиж ще работят заедно за развитие на културния и природен потенциал на региона – Видео

  1. Още дървени кораби ли ще строят?
    Айде! Цяла флотилия да направят,че тоя дето е на плажа на яз.Копринка изгни в самота.

Comments are closed.