Община Стара Загора ще реализира проект за справяне с текстилните отпадъци

С пълно единодушие общинските съветници в Стара Загора дадоха съгласие за участие на община Стара Загора като партньор по проект „Напреднали кръгови решения за текстилните отпадъци в Европейски общини“, чрез финансиране по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“. Основната му цел е проучването, споделянето и прилагането на нови практики при управлението на този вид отпадни продукти.

„Община Стара Загора ще бъде единствената в България, която ще е част от този проект. Той ще се реализира в две фази и ще продължи четири години. Включени са държави с опит като Швеция, Испания, Италия, Португалия, Франция и други. Вярвам, че така ще създадем наша работеща стратегия за оползотворяването на текстилни отпадъци“, представи предложението ресорният зам.-кмет Радостин Танев. От думите му стана ясно още, че в проекта се залага и стимулиране и повишаване на ангажираността и знанията на местните общности по темата.

Изпълнението на проекта ще продължи четири години и ще бъде разделено на две фази. Първата фаза включва обмяна на опит между представители на участниците в проекта и проучване във всеки проектен регион за това как всяка община в момента управлява текстилните отпадъци. Ще се направи и оценка на съществуващи пропуски с новите разпоредби на ЕС. По време на втората фаза ще бъдат извършени наблюдения на подобренията във връзка с проведените във фаза 1.

Максималният бюджет, предвиден за община Стара Загора, е 160 000 евро за целия период. Съфинансирането е в размер на 20 на сто.

По време на 55-тото извънредно заседание на местния парламент бе определен представител на Община Стара Загора, в качеството ѝ на акционер в Университетска болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, за участие в редовно общо събрание на акционерите, свикано за 29 юни 2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа и определяне на становището на община Стара Загора по проектите за решения по дневния ред. Упълномощен за участие и даване на вот бе Стефан Анков.

БТА

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram