Община Казанлък обявява свободни работни места в Общинското предприятие по туризъм „Казанлък Арт“

Община Казанлък обявява свободни работни места в Общинско предприятие по туризъм „Казанлък Арт“.

На основание чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“, към Община Казанлък обявява конкурс за набиране на кандидати за заемане на следните длъжностите:

1. Домакин – 1 бр.

2.Продавач билети – 1 броя;

3. Продавач консултант – 1 броя;

4. Оператор аудио – визуална техника – 1 брой;

Необходими документи:

  • Заявление от кандидата /свободен текст/
  • Автобиография /СV/
  • Ксерокопие на следните документи:
  • Диплома за завършена образователна степен;
  • Трудова книжка;
  • Документи за допълнителна квалификация;

Място и срок за подаване на документите :

Гише № 2 – „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” № 6, в срок до  29.04.2024 г.

Подробности за изискванията може да намерите на сайта на община Казанлък в раздел: Обяви и конкурси -> Кариери и конкурси.

Извършване на подбора от страна на работодателя – по документи и събеседване.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram