Община Казанлък кандидатства за отпускане на средства за енергийно ефективни системи за улично осветление

Община Казанлък ще кандидаства за отпускане на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ , Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това реши на свое заседание днес Общинският съвет на Казанлък.

По програмата се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция и модернизация на система и за външно изкуствено осветление. Целта е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и подобряване на условията на живот на населението.

В рамките на проектното предложение на Община Казанлък по Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура“ се предвижда да бъдат сменени осветителите на уличното осветление в 14 населени места -с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Горно Черковище, с. Долно Изворово, с. Дунавци, с. Енина, с. Копринка, с. Кънчево, с. Овощник, с. Ръжена, с. Средногорово, с. Хаджидимитрово, с. Черганово и с. Ясеново. Предвидена е и модернизация на системите за управление на мрежата на уличното осветление в съответните населени места, чрез подмяна на старите табла за управление с нови. Броят, вида и техническите характеристики, както на осветителите, така и на таблата за управление на системите за външно изкуствено осветление, ще бъдат определени на база обследване за енергийна ефективност и работен проект, които са в процес на изготвяне и са задължителни за представяне на етап кандидатстване. Продължителността на изпълнение на проекта е до 15 месеца.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram