Облекчени процедури обяви община Стара Загора

Служебно съгласуване с експлоатационните дружества при издадена Виза за проектиране на обект влиза в сила в община Стара Загора. Това обяви в пресконференция кметът Живко Тодоров. Той обяви по-бързо обслужване при строителния надзор и електронните услуги.

Безвъзмездно ще бъде служебното съгласуване с експлоатационните дружества – ВиК, електроразпределение, газоснабдяване, на Визата за проектиране. По служебен път ще се изпращат извадки от Подробния устройствен план и скицата, като дружествата ще имат 14-дневен срок да предоставят изходни данни и да съгласуват внесените документи, необходими за изготвяне на инвестиционен проект. При връщането на документацията в общината – срокът за валидност на визата за проектиране ще бъде удължен на 1 година. „Така всеки, на когото му предстои да сключи договор с експлоатационно дружество, ще може да го направи за двойно по-дълъг период от време, както и да входира в Общинска администрация своето инвестиционно намерение за разрешение“, даде подробности главният архитект на Община Стара Загора Младен Иванов.

Облекчението ще важи и при ПУП. Съгласуването на Подробните устройствени планове също ще става по служебен път. Общината ще играе ролята на посредник, който ще облекчава гражданите.

Електронна система ще подпомогне работата на администрацията – географската информационна система ще позволи в една платформа да се съдържа цялата информация за дадена територия – в това число ПУП, елементи от физическата инфраструктура, различни по тип зони, данни за населението и други. Така всеки ще има възможност, в реално време, да вижда наслоената информация за съответен имот.

Кметът Живко Тодоров обяви, че в момента се водят разговори с две фирми, които имат капацитета да внедрят услугата ГИС и предстои сключване на договор.

Кметът Живко Тодоров бе категоричен, че ако от дружествата не спазват сроковете, то Законът дава право на Общината да налага санкции.

Общо 139 са услугите на Общинска администрация, като от тях 101 са достъпни по електронен път, уточни по време на срещата с медиите в Стара Загора секретарят Делян Иванов. „Те са достъпни в сайта на Общината и е необходимо за тяхното заявяване само електронен подпис. Предстои всички те да бъдат с електронна опция, като към момента сме избрали най-често използваните от гражданите и бизнеса“, посочи Иванов. Съвсем скоро ще бъде включено в списъка с електронни услуги и заявлението за сключване на граждански брак.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram