Област Стара Загора е на пето място по усвояването на европарите

Областният информационен център – Стара Загора проведе своята първа годишна регионална конференция на тема „Управлението на европейски средства в област Стара Загора – опит и предизвикателства“.

Конференцията бе открита от Областния управител Недялко Недялков, който поздрави участниците в конференцията и пожела област Стара Загора да продължи да бъде сред водещите в успешното използване на европейски средства за местно и регионално развитие.

В срещата взеха участие кметове, председатели на общински съвети, представители на бизнеса, неправителствени организации, учебни заведения от региона.

От презентацията на ОИЦ – Стара Загора стана ясно, че Област Стара Загора е на пето място за периода 2007 г. – 2012 г. по усвоени евросредства по Оперативните програми със сключени 189 договора на стойност 333 228 108 лева. По Програмата за развитие на селските райони в Област Стара Загора са сключени 862 договора на стойност 143 622 083 лева.

По време на събитието положителният опит и срещаните затруднения в реализирането на проекти споделиха общините Стара Загора, Казанлък и Николаево, както и представители на Тракийски университет, на бизнеса и НПО . Специален гост на конференцията беше г-жа Санда Риекста, служител на Министерство на финансите на Латвия.

Като трудности при реализирането на проекти по Оперативните програми бяха посочени продължителният период от кандидатстване до реализиране на проектите, честите промени в нормативните документи за кандидатстване и управление на проекти, трудностите при отчитане на проектите, поради различията в изискванията по оперативните програми, липсата на свободен финансов ресурс за реализиране на проектите, недостатъчният административен капацитет.

Гостът на конференцията латвийката Санда Риекста, старши експерт от Управляващия орган за управление на европейски средства, сподели опита на страната си в усвояването на европейски средства като отчете, че за периода 2007 – 2012 г. Латвия е получила 4,5 млрд. евро, което е 70% от общия размер на публичните инвестиции в страната.

Арх. Белин Моллов представи новите акценти в Кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. През новия програмен период ще се акцентира върху ясните и измерими цели за всички програми, резултатите, създаването на условия за ефективни инвестиции в синхрон с новото икономическо управление. Предложеният общ бюджет на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. е 1 020 млд. евро, като 336 млд. евро от него са предвидени за Кохезионния фонд.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram