Областният информационен център запозна крънчани с успешните практики за разработването на проекти

На 13.02.2013г., в залата на читалище «Цвятко Радойнов 1885» гр. Крън, Областен информационен център Стара Загора проведе информационна среща на тема: „Как да разработим успешно проектно предложение?“
В информационната среща участваха читалища, представители на бизнеса и граждани. Участниците в срещата се запознаха с етапите на разработване на проектно предложение, елементите на формуляра и бюджета на проекта.
Подробно бе разяснено как се формулират общите и специфичните цели на проекта, как се анализира целевата група, как се планират дейностите и методологията за реализация на проекта. В презентацията се акцентира на правилното разбиране на съдържанието на всеки един от елементите на формуляра и тяхната логическа последователност.
Обсъдени бяха основните принципи и често допусканите грешки при изготвяне на бюджет на проектното предложение. Ключов фактор за успешно проектно предложение е окомплектоването на проекта съгласно изискванията на всяка конкретна схема.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram