Николаево е в ТОП 10 на най-малките по територия общини в страната

10 безлюдни села изчезнаха от картата на България. Това съобщи Националният статистически институт, който днес оповести данните за административно-териториалното деление на България към 31 декември 2019 г.

Областите ни остават 28, общините – 265. В тях има 3 177 кметства. Населените места у нас са 5 257. 257 са градове, 5 000 – села, а селищните образувания са 163 на брой (в т.ч. с национално значение – 8, с местно значение – 155).


Средната площ на една област е 3 964 кв. км. Най-големите по територия са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките – Габрово и София (столица).


Най-малката по територия област и най-голямата по население е София (столица). В нито една друга област не живеят над 1 000 000 души.


Най-малка по население е Видин с 82 835 жители. В област Смолян няма нито един град с население над 30 000 души.


Средната площ на една община в България е 419 кв. км. Най-голямата по територия е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1 000 кв. км – Столична, Добрич-селска, Тунджа (област Ямбол), Самоков (област София), Средец (област Бургас), Стара Загора и Карлово (област Пловдив).


Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10 общини са с територия под 100 кв. км – Николаево (област Стара Загора), Ямбол, Антон (област София), Чавдар (област София), Долна баня (област София), Стамболийски (област Пловдив), Белослав (област Варна), Сопот (област Пловдив), Кричим (област Пловдив) и Перущица (област Пловдив).


На територията на 9 общини има само едно населено място и то е техният общински център. Те са Пловдив, Добрич Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар.


За периода от 2010 до 2019 г. няма съществени промени в подредбата на най-големите 20 общини в страната. От 2013 г. община Асеновград е с по-голямо население от община Габрово. Запазва се тенденцията за отрицателния прираст на населението в повечето от тях. Единствените общини от тези 20 с положителен прираст в броя на населението са Столична – с 69 344 души, Варна – с 15 150 души, Кърджали – с 1 691 души, Бургас – с 1 535 души, и община Пловдив – с 240 души.

Фрог нюз

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram