Заповед забранява влизането в Паметника на Бузлуджа

Хубавото време отново ще доведе стотици туристи в района на Казанлък, край хижи и хотели в Старопланинската част, близо до емблематичните за района ни Паметник на свободата на Шипка и Монумента на Бузлуджа. Обектите се радват на широко внимание и сред родолюбиви българи, чужденци и любители на силните усещания. Независимо от предстоящите ремонтни действия за реставрацията на Паметника на свободата на Шипка, той е достъпен за посещения, като от страницата на НПМ „Шипка-Бузлуджа“ редовно информират своите посетители за събития, свързани с културния календар, чествания и актуалната метеорологична обстановка на върха. За Монумента Бузлуджа обаче липсва целенасочена информация и десетки граждани решават да подкрепят любопитството си с обход на района. Заповед на областния управител Ива Радева от края на 2023 г. обаче забранява достъпа до сградата.

В нея се посочва, че е забранен достъпът на лица в сградата, която е частна държавна собственост с класификация на архитектурно – строителна и художествена недвижима културна ценност от Най-ново време, с категория „национално значение“, извършването на всякакви технически дейности, както и влизане на хора в сградата, свързани с осъществяването им, като превантивна мярка за недопускане на последици от инциденти.

Към настоящия момент недвижим имот, представляващ: сграда Дом – паметник комплекс връх „Бузлуджа“- частна държавна собственост, актуван с Акт за държавна собственост №4775/02.06.2006 г.,  е неизползваем. Поради разкопани и демонтирани кабели не може да се осъществява нормално електрозахранване. Липсата на електричество и сигнална маркировка създават сериозни предпоставки от възникване на инциденти с граждани, които се опитват да проникнат в сградата.

Под влияние на атмосферните условия голяма част от вътрешните стени са силно компрометирани и част от армировката е оголена и корозирала.

„В тази връзка и в изпълнение на произтичащите ми от Закон за защита при бедствия правомощия по организиране и контролиране изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия, считам за наложителна мярка налагането на забрана за достъп на лица вътре в сградата на Дом – паметник връх Бузлуджа“, пише в заповедта на областния управител на Стара Загора Ива Радева. Контролът по изпълнението й е възложен на Директора на ОД на МВР Стара Загора.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram