На 04 април започва приемът в детските градини на територията на община Казанлък за учебната 2024/2025

Електронната система ще бъде активна от 04 до 18 април (включително). Родителите ще имат възможност да регистрират и редактират заявления за първо класиране онлайн на следния адрес: https://dgkazanlak.uslugi.io/garden/home?reception=garden

Резултатите ще бъдат обявени на 22 април, а записването на класираните деца ще бъде в периода от 23 до 30 април 2024г.

През следващите месеци на 2024 година ще бъдат обявявани шест последващи класирания за свободните места в детските заведения. 

В сила влизат и новите възрастови групи:

Възрастова група 2 г. (само за населените места) – родени 2022 г. Яслена възрастова група (от 10 м. до 2 г. и 11 м.)първа група (3 г.) – родени 2021 г.втора група (4 г.) – родени 2020 г.трета група (5 г.) – родени 2019 г.четвърта група (6 г.) – родени 2018 г.

Децата, от възрастовите групи 2-годишни, яслена група и първа група, класирани през месец април и май, постъпват в детската градина (в която са класирани и записани в указания срок) в периода от 16.09. до 15.10.2024 год.

Децата от 2-ра, 3-та и 4-та група могат да започнат веднага посещаването на детската градина (при наличие на свободни места), в която са класирани и записани в указания срок или да постъпят в периода от 16.09 до 15.10.2024 г.

Децата, непостъпили в този срок отпадат автоматично с изключение на случаите, ако се разболеят или има други обективни обстоятелства. В тези случаи, родителят задължително уведомява детската градина в срока, определен за постъпване. При отпадане, детето може да участва отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram