Над 140 магистри дипломира Медицински факултет при Тракийски университет

{gspeech}

На тържествена церемония днес Медицинският факултет на Тракийски университет – Стара Загора
изпрати своите абсолвенти-магистри от випуск 2023. Общо 141 магистри по специалностите
„Медицина“ , „Здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ получиха своите
дипломи. Специални гости на събитието бяха г-жа Теодора Нончева – зам.-областен управител на
Област Стара Загора, г-жа Надежда Чакърова – зам.-кмет на община Стара Загора, ректорското
ръководство и представители на всички звена на Тракийски университет, както и на браншови
организации и партньори.
“Днес Вие изкачихте един стръмен и много висок връх. Помнете, че с всяко ново изкачване пред
Вас ще се откриват нови хоризонти и нови предизвикателства.“ – каза в обръщението си към
абсолвентите проф. Нели Грозева, зам.-ректор по учебната и информационна дейност и допълни:
„Най-доброто лекарство е любовта и грижите! Пожелавам Ви да увеличавате дозите на любовта и
грижите, които ще раздавате! На добър час!”
С голямо вълнение и трепет положиха своята „Хипократова клетва“ абсолвентите от специалност
„Медицина“. Общо 102-ма бъдещи лекари се дипломират тази година със среден успех на
випуска мн. добър 4,71. Сред тях 37 са чужденци от 12 различни държави – Великобритания,
Германия, Гърция, Индия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Северна Македония, Турция,
Украйна, Швеция и Швейцария. С най-висок успех сред българите медици – мн. добър 5,74, се
дипломира Стефан Стефанов, а сред чуждестранните студенти – Шерифа Мохамед, която
завършва с успех 5,48. Дипломите на първенците връчи лично зам.-ректорът – проф. Нели
Грозева.
За трета година в Медицински факултет се дипломират и магистри по специалността „Здравен
мениджмънт“ – тази година завършват 10 студенти със среден успех отличен 5,79, като сред тях са
двамата пълни отличници – Митко Митев и Петя Христова.
Във випуск 2023 завършват и 29 магистри от специалността „Управление на здравните грижи“,
като 10-ма от тях са продължили след придобита бакалавърска степен по същата специалност, а
19 – след завършен „бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.
Особено вълнуваш бе днешния ден за двама абсолвенти – бъдещият медик д-р Любомир
Людсканов имаше щастието да сподели успеха с баща си Росен Людсканов, който от своя страна
се дипломира успешно по специалността „Здравен мениджмънт“. Празничната церемония
приключи с традиционното хвърляне на академичните шапки в небето с пожелания за много
успехи и успешна професионална реализация.
Съвсем скоро предстои Медицински факултет да изпрати и своите абсолвенти, завършващи 5
бакалавърски специалности. Така общият брой на завършващите в рамките на випуск 2023 ще
надхвърли 230 души.

{/gspeech}

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram