Министър Иванов в Казанлък: Ще подкрепим отглеждащите рози стопани

Министерство на земеделието ще подкрепя земеделските стопани, отглеждащи розовите насаждения, така, че да могат да запазят, развият и затвърдят икономическата си устойчивост.” Това каза министърът на земеделието д-р Иван Иванов в Казанлък, където заедно с министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков взеха участие в Празника на розата.

“От столетия ние, българите, сме създавали традиции и сме трупали опит в розопроизводството. Българската маслодайна роза е един от символите на страната ни, а българското розово масло е едно от най-скъпите и търсени на международния пазар етерични масла.”, каза още аграрният министър.

Д-р Иванов припомни, че с оглед предоставяне през 2022 г. на своевременна допълнителна подкрепа в сектор „Земеделие“, Министерство на земеделието нотифицира пред Европейската комисия схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“. Той допълни, че помощта е одобрена от ЕК на 7 април 2022 г. и ще се предостави за осигуряване на ликвидност за земеделските стопани, включително и розопроизводителите, чрез компенсиране на част от повишените разходи за производство, вследствие на последствията от пандемията от COVID-19. Бюджетът по схемата е в размер на 143 500 000 лв., като размерът на помощта за маслодайна роза е 1 250 лв./ха (около 5 млн.лв.). Изплащането на средствата е предвидено до 15 юни 2022 г.

“Нека отдадем заслуженото уважение към розопроизводителите, които продължават да разнасят славата на неповторимата казанлъшка маслодайна роза по целия свят”, каза в заключение министър Иванов.

По време на посещението си, д-р Иванов се срещна и с розопроизводители. На срещата те поставиха проблемите, пред които са изправени, като специално внимание се обърна на работата на Института по розата и етерично маслените култури в община Казанлък. Аграрният министър пое ангажимент работата на института да се подобри.

Сред обсъжданите теми бяха и Закона за маслодайната роза, както и Закон за браншовите организации.

Министър Иванов увери розопроизводителите, че аграрното ведомство ще продължи прекия диалог и работа с тях.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram