Лекции и беседи гласят край Енинската река

Оформяне на достъпна и устойчива среда за ежедневна почивка, работни беседи, упражнения и лекции, спорт и хранене на открито за постигане на мултифункционална екологична среда край Енинската река предвижда проект по програма LIFE, с който Казанлъшката администрация ще кандидатства. Общинскитe съветници на редовно заседание миналата седмица подкрепиха с 36 гласа „за“ проектното предложение

То включва консервация и възстановяване на биоразнообразието на крайречни местообитания по река Енинска, още обследване, проектиране, картиране, възстановяване, укрепване и адаптиране на екосистемата около Енинска река в рамките на урбанизираната територия на град Казанлък. Чрез възстановяване и оформяне на места за краткотраен отдих, места за развлечение, запазване и възстановяване на растителни видове в естествените им местообитания, допълване с нови подходящи ще се цели подобряване на нагласите и отношението на хората към адаптацията на екосистемите.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram