Конкурс за идеен проект на Академия за таланти – с.Розово

*Наградата за победителя е ЛАПТОП или МОНИТОР за графичен дизайн

Академия за таланти е най-новата академия в страната, която ще отвори врати през учебната 2024/2025 г. в село Розово, община Казанлък, за извънучилищни дейности и пълноценно личностно и социално развитие на деца и младежи от общината и от цялата страна с изявен интерес в областите на науката, изкуствата и спорта.

Академията ще е съвременно средище на активни млади хора, които искат да се посветят на своите интереси   и таланти в една по-свободна за експериментиране и същевременно предизвикваща техните възможности среда. Среда, в която са мотивирани да правят не това, което трябва, а това, което искат, водени от вродената си любознателност, желание да се учат и усъвършенстват. Готови са да полагат усилия и да се трудят, за да постигат целите си. Да бъдат вдъхновение и да се вдъхновяват от други деца, младежи и учители, които споделят техните интереси – в общност, която стимулира интелектуалното израстване, подкрепя разгръщането на таланта и цялостното развитие на личността.

С оглед на всичко това в Академията ще се осъществяват дейности, които предоставят задълбочено профилиране в сфери от науката, изкуствата и спорта, обобщени и разпределени по следния начин:

●      Астрономия и роботика

●      Екология и здраве

●      Изкуства – музика и театър

●    Спорт

●      Библиотека

●      Многофункционална зала за провеждане на събития, изложби обучения и др.

* За да получи новата Академия за Таланти своя идентификация, Община Казанлък обявява конкурс за изработване на идеен проект.

Какви са изискванията към бъдещите участници в конкурса?

Няма ограничения за възраст и образование на участниците.

Всеки потенциален участник, който има идея, може да я визуализира и изпрати като предложение.

Какво се очаква от кандидатите?

1.   Да създадат идеен проект в подходящ и удобен за тях формат (това включва интериорен дизайн, разположение на кабинети, оборудване, обзавеждане). Подробна информация с чертежи на Академията. 

https://drive.google.com/drive/folders/1DVP0H9JuOXA48uPFvEX35ydBAlnf_o9T

https://drive.google.com/drive/folders/1DVP0H9JuOXA48uPFvEX35ydBAlnf_o9T

Ето няколко идеи за формати:

–      анимация – как се разхождаш в Академия за Таланти;

–      колаж;

–      графично задание като чертеж на Етаж 1, Етаж 2, сутерен на конкретните стаи и тяхната функция (стая за Астрономия, стая за Екология и Здраве, стая за Изкуства, Библиотека….. т.н.);

–      текстово задание за конкретното обзавеждане и оборудване на всяка стая.

2.   Предложеният проект може да бъде за цялата Академия или за определен кабинет.

3.   Да изпратят предложението си на следния адрес: info@talentacedemy.bg , с копие до: vkoeva1@gmail.com и lachezar.n.nikolov@gmail.com , в срок до 17:00 часа на 13.12.2023 г.

Кой и кога ще оценява предложенията?

Получените предложения ще бъдат оценявани от жури, съставено от представители на Община Казанлък, представители на някои от най-големите ИТ компании в България, представители на художествените институции, архитекти, както и членовете на Обществения съвет към Академия за Таланти.

Как ще бъде определен краен победител в Конкурса?

Журито ще излъчи трите най-добри проекта, сред които ще се определи победителят, т.е. кандидатът, събрал най-много гласове.

Победителят ще бъде обявен на 19.12.23г. на сайта на Община Казанлък – www.kazanlak.bg.

Каква ще бъде наградата за победителя?


Наградата за победителя, избран чрез гласуване, ще бъде ЛАПТОП или МОНИТОР за графичен дизайн.

Останалите двама участници, чиито предложения са номинирани от журито и са получили най-много гласове, също ще получат награди.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram