Колко е средногодишната заплата в региона?

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2020 година е 15 010 лева (16 687 лева – за страната). Тя е нараснала със 7.9% в сравнение с предходната 2019 година. С най-високи заплати за 2020 година са наетите в сектори: „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Добивна промишленост“ и „Финансови и застрахователни дейности“, а с най-ниски – в „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“.

В обществения сектор средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2020 година е 18 963 лева, а в частния сектор – 13 230 лева, като е регистрирано увеличение както в обществения, така и в частния сектор съответно със 7.3 и 7.1%. В сравнение с останалите области на страната, през 2020 г. област Стара Загора е на пето място по показателя средна годишна работна заплата, след областите София (столица), София, Враца и Варна

НСИ

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram