Кметът на Казанлък сезира министъра за нерешени проблеми с ВиК

В писмото си г-жа Галина Стоянова настоява за решаване на належащите проблеми, касаещи водоснабдяването на общината и нерешени от ВиК Стара Загора, а именно:

✔️ниско налягане и липса на вода в село Розово, Бузовград, Кънчево, Горно Изворово

✔️неподдържане на каптажните и санитарните зони около тях в Горно Изворово и Бузовград

✔️непрекъснати аварии на остарялата водопроводна мрежа

✔️при авария се сменя само авариралата тръба, без се отчете състоянието на тръбата по цялата улица, което налага повторно копаене и резултатът е липса на вода или некачествена такава.

В писмото си Галина Стоянова изразява благодарността на Община Казанлък за проекта, с който частично е подменена водопроводната мрежа в гр. Казанлък, макар изпълнен със забавяне и с проблеми от страна на изпълнителите, но отчита недостатъчността му, защото има останали непроектирани клонове.

От бюджета на Община Казанлък всяка година се заделя целеви ресурс за изкопаване на траншеите за всяко населено място и града, за да може само със закупуване на тръбите и труда ВиК Стара Загора да подмени водопровода на улиците, когато са предвидени в бюджета на общината за финансиране.

Също така всички улици, които не са в добро състояние като настилка, се финансират от бюджета на общината за цялостно възстановяване на настилката, което спестява възстановяването от ВиК. Само за 2023 година общината е финансирала с над 1 млн. лева това.

Община Казанлък има подписани проекти за цялостна подмяна на водопроводната мрежа в с. Енина и гр. Шипка

В писмото си до министъра г-жа Стоянова изразява очакването си за отговорно предложение за съвместната работа като държавна и местна власт.

Пресцентър на Община Казанлък

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram