Казанлъчанка сред най-успешните жени в Forbesbulgaria

Казанлъшкият предприемач Жана Андонова попадна в Forbes България, като една от най-успешните бизнес дами през 2022-ра година. В Казанлък Андонова е известна, освен като бизнесмен, така и като меценат и вземаща дейно участие в много благотворителни каузи за региона. Ето и част от нейната история разказана във forbesbulgaria.

„Всичко се случи на чаша чай с арабски шейх в Дубай. През 2004 г. предложих на шейха да инвес­тира в България. И той отговори: „Аз ще инвес­тирам в моята собствена държава – именно Обе­динени арабски емирства. Правя го, за да може моята родна държава да расте и да се развива“. Почувствах се доста нелепо, тъй като аз бях дошла в Дубай със своите ограничени инвестиции, събрани с много труд в Лондонското сити. Там работих 10 години като търговец на метали.

Шейхът имаше право. Ако всички ние, успели и образовани българи, се върнем в родната си дър­жава, ще можем да направим значителна промяна.

В България много трудно можеш да намериш добър пример. Липсват национални герои, на които хората да се възхищават. Имаме много ус­пешни спортисти, които са дисциплинирани хора, но толкова малко се говори за тях. Проблем са и работната сила, инфраструктурата, образова­телната система, начинът на мислене на хората.

Също така в България липсва концепция и визия за това каква трябва да бъде страната ни след 50 години например. По време на Дубай Експо 2020-а видях макет как ОАЕ ще изглежда през 2070 г. Познавам много богати държави – Иран, Азербай­джан и много други, но само ОАЕ показва смело своята визия къде иска да бъде след 50 години. Затова им се възхищавам. За високото ниво на национална осъзнатост на тази нова държава, за високото ниво на национална идентичност, за ви­зията на държавата им, за грижата, която пола­гат не само за собствения си народ, но и за чуж­денците там.

През последните 30 години аз съм живяла и работила в Чехия, Великобритания, Русия, Иран, ОАЕ и Китай. Посетила съм над 100 държави, в които и до ден днешен продавам или железа, или етерични масла и флорални води от България. Както казва един мой конкурент, който е със средно образование и неговорещ чужди езици: „Ти имаш много влиятелни приятели, които да те подкрепят от целия свят“. Така е. Това е постиг­нато с много труд по 24 часа в 7 дни от седми­цата, но също така с много смирение и с много четене.

През последните 3 години се молим на банките ни да подкрепят традиционния бизнес за България – производството на розово масло, и сме глас в пус­тиня. Националният продукт на България – розо­вото масло, е напът да изчезне. Розовите градини се отглеждат от малки семейства – земеделски производители. Тези хора се самофинансират, за да оцелеят и запазят масивите си. Двама коле­ги в розовия бранш в България заслужават апло­дисменти за създаването на асоциа­ция „SOS Българска роза“. Тази година най-сетне получаваме подкрепа от банка ББР.

Въпреки това остава факт, че през изключително тежките години на коронавирусната криза банките хладнокръвно и тотално безкомпро­мисно клеймосаха розовия бизнес в България. А с това и хиляди български семейства.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram