Иса Бесоолу: Бъдете непреклонни в борбата с престъпността и опазване живота и здравето на хората

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК на българската полиция!
Използвам случая да поздравя всеки, взел решение да упражнява тази високоотговорна професия, която е, преди всичко, призвание, и да служи в името на опазване на обществения ред и спазване на законите на страната. Пожелавам на всички Ви здраве, повече обществено доверие, уважение и признателност! Нека удовлетворението от добре свършената работа е неразделна част от делника Ви! Бъдете непреклонни в борбата с престъпността и опазване живота и здравето на хората

Иса Бесоолу кмет на Община Павел баня

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram