Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес

На 18 март в полунощ изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес.

Избирателите, които искат да упражнят правото си на вот, трябва да подадат заявление в администрацията по настоящ адрес или онлайн чрез електронната страница на дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО). За целта е необходимо да имат адресна регистрация на мястото, на което желаят да гласуват. Това правило не важи за студентите, които могат да упражнят правото си на вот срещу предоставяне на заверена студентска книжка и попълване на декларация на място.

На 18 март изтича и срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна секция за гласоподавателите с трайни увреждания. Общините отново ще проверяват по служебен път документите за увреждания при хората, които заради заболявания искат да гласуват с подвижна кутия. Ако служебната проверка не е успешна, тогава общините би следвало да изискват от експертните лекарски комисии документи. Секция ще се образува само ако има подадени поне 10 заявления. (Заявлението може да бъде свалено от тук.)

Ако избирателите пропуснат този срок, до 27 март също могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна секция, при условие че на територията на населеното място вече е разкрита такава. Хората с трайни увреждания, които в деня на вота се окажат болни или контактни на заразен с коронавирус, трябва да подадат различно заявление – за гласуване в изолация.

Избирателите с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, може да упражнят правото си на вот с помощта на придружител, посочен от самите тях. Това става след разрешение от страна на председателя на секционната комисия. За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване/преграда за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, след което се оттегля, докато избирателят гласува.

Дневник

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram