Изложба „Денят на Свободата” в Общинска библиотека „Искра“

В Читалнята на Общинска библиотека „Искра” е подредена изложба под наслов „Денят на Свободата”. Изложбата е посветена на светлата дата от българската история – Трети март. Включени са исторически трудове, албуми и спомени от фонда на отдел „Краезнание”. Посетителите могат да разгледат първите издания на художествени произведения за Руско-турската освободителна война, писани и печатани в периода след нея – стихосбирката „Избавление” (1878) и романа „Нова земя” (1896) от Иван Вазов.

Представени са автентични свидетелства за събитията, довели до Освобождението на България: „Исторически бележки от войната на 1877 г.” (1884), „Сборникь военньiх разсказовь, составленньiхь офицерами-участниками войньi 1877-1878 (С. Петербургь, 1879), „Боевете и операциите около Шипка във войната 1877-78 години” (1902), „Защитата на Шипка на 9, 10 и 11 август 1877 год. и историята на първата българска военна светиня Самарското знаме” (1902), „Спомени на руските ветерани за Освободителната война 1877-1878” (1929).

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram