За Коледа Инспекторатът по образованието ще е с нов шеф

В навечерието на Коледа, най- късно до 22-ри декември трябва да е ясен новият началник на Регионалния инспекторат по образоването в Стара Загора.

От пресцентъра на МОН уточниха, че „съгласно чл. 44 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,  в 10-дневен срок от приключването на конкурса на органа по назначаването, ще бъде представен протокола за проведения конкурс.

В този срок ще бъдат изпратени и извлеченията от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите.“

Общо четирима бяха кандидатите за овакантения преждевременно пост, поради арест на досегашния началник на РУ на МОН – Татяна Димитрова.

Сред тях бе и Любомира Абдишева, бивш директор на ОУ „Георги Кирков“ в Казанлък.

Останалите трима кандидати за поста бяха Милена Йолдова- Стоянова, която е сегашен врид на поста началник РИ на МОН,  Тина Янева и Анелия Калчева.

До втория етап на конкурса- тест и интервю с кандидатите, от МОН  бяха допуснати само двама- Милена Йолдова – Стоянова и Любомира Абдишева.

Другите две кандидатки отпаднаха от конкурса поради липсата на удостоверяване на изискуемите по конкурсната Наредба  5 години опит на ръководна длъжност в сферата на образованието или експертна длъжност в администрация, свързани с предучилищното и училищното образование или минимален ранг – II младши.

Препитването на двете останали до финала кандидатки бе на 12-ти декември в София.

И двете кандидатки за ръководния пост в образователната сфера в област Стара Загора не се приемат еднозначно от просветната гилдия.

Абдишева е недолюбвана в част от учителското и родителско съсловие в Казанлък, а Йолдова е в неофициализирана роднинска връзка с  един от депутатите на ПП от Стара Загора- Радослав Рибарски.

Класирането на кандидатите  ще бъде обявено на интернет страницата на МОН и на РУО.

Деляна Бобева

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram