Избирателите с увреждания от Павел баня гласуват в зала „Младост“

Утвърждаване и оповестяване на мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Павел баня в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

В изпълнение на разпоредбата на чл.10 от ИК в РИК Стара Загора постъпи Заповед № РД-10-207/17.06.2021г.  на Кмета на Община Павел баня, с която са определени избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването на територията на Община Павел баня. 

На основание на член 72, ал.1, т.14, във връзка с чл.234, ал.1 от ИК, РИК Стара Загора

Р Е Ш И :

  1. Утвърждава мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Павел баня, както следва:
Избирателна секцияМясто/телефон за заявка за транспортВ изборния ден
№ 27-24-00-002 – гр. Павел баня, бул. Освобождение №4 – зала „Младост“04361/22630
4361/2267
04361/2263
04361/2267 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram