За „Зелена и достъпна градска среда”

Община Казанлък ще кандидатства по ОПРР с проект за рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк Розариум и лесопарк Тюлбето със свързваща ги велоалея и изграждане на нов паркинг за коли и автобуси на стойност до 5 млн. лв. Средствата, необходими за съфинансиране на проекта в общ размер на 5 %, ще бъдат включени в бюджета на община Казанлък за 2014/2015 година. Предложението за проекта бе одобрено от ОбС Казанлък, като се гарантира, че предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно до 5 години след приключване на дейностите по проекта. Преди това, на 17 декември, се състоя и Обществено обсъждане на обектите, които да бъдат включени в проектното предложение. В цялостната дейност се предвижда реконструкция на няколко свързващи двата парка улици. Проектът бе представен пред казанлъчани от зам.-кмета Лилия Цонкова и главния архитект Ивелин Недялков.

До сключването на договора с изпълнител за строително-ремонтни дейности по проекта по ОП Регионално развитие 2007-2013, Община Казанлък трябва да е подсигурила дейностите по подземните мрежи. Продължителността на проекта е до 24 месеца, а крайният срок за кандидатстване е 11 януари 2013 година.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram