Започва картографирането на всички дървета над 30 години

Община Казанлък стартира процедура по картографиране на всички дървета на над 20 години. Всеки дървесен екземпляр ще има паспорт, който ще показва вида на дървото, приблизителната възраст и здравословното състояние на вида. 

Община Казанлък поддържа публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение. В него всеки гражданин може да види състоянието на конкретен екземпляр и цялата информация за него. По този начин всеки може да се запознае от какъв вид е дървото, какъв е неговият диаметър, височина и предполагаема възраст. Регистърът е обновяван постоянно.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram