Жените „ровят“ повече в интернет

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2023 г. показват, че 88.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 88.5%.

Увеличение има в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година в областта е регистрирано нарастване с 2.3 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2023 г. 71.2% от лицата в област Стара Загора на възраст 16 – 74 навършени години използват редовно интернет.

Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 71.6 и 70.9%.

Има известни различия при редовно използващите интернет по образование. От лицата с висше образование 91.2% използват редовно интернет, от лицата със средно образование – 75.7%, а от лицата с основно и по-ниско образование – 47.0%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство, е 18.9% за областта, при 29.7% средно за страната.

Източник: НСИ

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram