Желанието за по-добър живот на казанлъчани е нашата движеща сила

С тези думи завърши представянето на Отчета на Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова тази вечер в препълнената Зала на Културно-информационния център на ул.“Искра“№4,  където тя отчете работата на нейния екип през втората година на втория си мандат, 2016 – 2017г. Пред гражданите в Залата Галина Стоянова благодари на казанлъчани за тяхното разбиране, високи изисквания и човешки взаимоотношения и увери, че продължава напред: „Наясно сме, че отново ще има сериозни предизвикателства, но смело мога да заявя, че ги очакваме.“, каза тя.

Като сбъдната мечта в отчета на Кмета присъстваше откриването на Технически колеж – Казанлък при ТУ – София. Галина Стоянова получи приветствията на Академичния съвет на ТУ – София и ръководството на Техническия колеж – Казанлък, поднесени лично от доц.Пламен Угринов. Началото на академичната година, поставено на 23 октомври, 2017г. прие първите 80 студенти, но още 40 не са успели да се запишат навреме, което показва големия интерес към учебното заведение. Според Стоянова, значението на важното събитие, резултат на последователните усилия на няколко градоначалници, бизнеса и влиятелни личности в обществения живот на България, нейните съграждани ще оценяват тепърва във времето.

Следвайки неотклонно приоритета «Образование», месец по-рано, на 12-ти септември, 2017г. в Града на розите бе открит единственият по рода си в страната Национален център по природо-математически науки, в който ще развиват познанията си деца от цяла България. За изграждането на националния център Държавата осигури над 1 млн. лева, а за укрепващи дейности на сградата Общината вложи допълнително повече от 350 хиляди лева от своя бюджет.

Успешната реализация на целта за цялостно обновяване на образователната инфраструктура на територията на общината е близо. След извършените и започнати реконструкции през 2017г., предстои ремонт на едва 3 детски заведения, за да станат факт напълно модернизираните детски ясли, градини и училища. Само преди дни Община Казанлък получи одобрение от Управляващия орган на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за 100%-во безвъзмездно финансиране, в продължение на услугата за достъп на всяко дете до качествени грижи и услуги, в размер на 530 000лв. и едва 1 800лв. общинско съфинансиране. Приключва прилагането на мерки за енергийна ефективност в Дневна детска ясла № 8 „Васил Левски“. Договорът по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“, за безвъзмездна финансова помощ бе сключен в началото на октомври на обща стойност 9 504 532,06лв. По него се предвижда за 26 месеца да бъдат извършени основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и облагородяване на дворните пространства на ДГ № 1, ДГ № 11 и филиал на ДГ № 15 в ж.к. „Изток“, както и на основните училища в градовете Крън и Шипка и селата Хаджидимитрово, Овощник и Ръжена.

Предстои да започне работата и по проект с прогнозна стойност на строителството 1 133 739,468 лв. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, за което договорът вече е подписан.

Жителите на ж.к.“Изток“ са свидетели на свършеното до тук по мащабния проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан в края на 2016г. на стойност 5 655 048, 59 лв.  Работи се по реконструкцията и рехабилитацията на 4 големи квартални улици: „Капитан Петко Войвода“; „Сент Ерблен“, „Верия“; „Кремона“, обновяване на 2 междублокови пространства в зоните на  блокове № 19, 20, 21, 22, 23 и 26, нови тротоари и улично осветление.

На принципа на равнопоставеност и през 2017-та са заделени средства и за по-уредения ж.к.“Васил Левски“ в западната част на града. Бе изградено ново междублоково пространство, със зони за отдих и игра на децата и прилежащ паркинг на обща стойност около 300 000лв.

Извършената реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места и общинската пътна мрежа през 2017 г. е на обща стойност 2 507 593,68 лв. с ДДС. За град Казанлък – 1 392 241,10 лв., за населените места – 615 352,58 лв. С постановление на Министерски съвет бяха отпуснати допълнително веднъж 500 000,00 лв. и още веднъж – за облагородяване на централните части на град Шипка 150 000лв., а само преди дни – други 400 000лв.

За поредна година Община Казанлък продължи финансирането на семейни двойки, кандидатствали по процедурата за подпомагане на асистирана репродукция за семейства по метода „Ин витро”. През 2017г. са подпомогнати 11 семейни двойки с общата сума от 20 000 лв.

За втори пореден път Община Казанлък подпомогна годишно лекари-специализанти в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“. От максималната сума за един специализант (в размер на 3 000лв.) се възползваха четирима млади лекари в областите „Акушерство и гинекология”, „Гастроентерология“ и „Ендокринология и болести на обмяната“.

Като успех за шестгодишния труд на Община Казанлък Кметът Галина Стоянова посочи изработването на четири стратегически важни устройствени плана, по които ще могат да работят екипите и след края на този кметски мандат: Общ устройствен план на град Казанлък, Общ устройствен план на Долината на тракийските царе, Интегриран план за градско възстановяване и развитие и Общия устройствен план на община Казанлък.

Общият устройствен план на община Казанлък, приет през октомври 2017г. дава реалната възможност да се предложи адекватен съвременен модел за развитие на територията, с която се въвеждат всички необходими правила и нормативи за устройство на територията. От 265 общини в страната само 12  могат да се похвалят с приет ОУП.

Като два нови, огромни прозорци към Света за Казанлък през 2017 Галина Стоняова посочи двете побратимявания през годината: През месец май в Сеул Метрополитен, Южна Корея Община Казанлък подписа Меморандум за сътрудничество в областта на културата, икономиката и туризма с район Джунанг-гу, Сеул. На 26 септември 2017 г. Кметът на Община Казанлък подписа Споразумение за сътрудничество с гр. Блида, Алжир.

„Положихме наистина сериозни усилия, които обаче, без никакво съмнение, си струваха, защото са в полза за всички казанлъчани.“, оцени работата на своя екип Кметът на Казанлък Галина Стоянова на финала на своя Отчет за 2016 – 2017г. „Оттук нататък предстои още повече работа. Няма да се задоволим само с текущите си постижения.“, обеща тя на своите съграждани и посочи като главни приоритети за 2018г. подобряване на инфраструктурата и на бизнес климата в общината.

Нестандартен избор за начало на вечерта направи Галина Стоянова със стихове от „Думи без значение“ и поетично рамкира финала на срещата с римите от новата стихосбирка „Дом на вятъра“ на Димитър Кабаков, директор на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ и стихотворението “Катарзис“.

Представените резултати бяха приети много позитивно от присъстващите, с благодарности за успешната съвместна работа от председателя на Общинския съвет – Казанлък Николай Златанов, от Омбудсмана на Казанлък Гинка Щерева, различни институции, обикновени граждани за свършеното, за отношението и реакцията. Преди всички прозвуча Благодарствен адрес към Кмета на Казанлък от Старозагорската епархия и казанлъшката духовна околия с думи на благословия.

Пресцентър на община Казанлък

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram