Д-р Душо Гавазов: Беше трудно, но Екипът успя!

Кметът на Община Мъглиж съобщи, че е започнал вторият етап от реконструкцията на уличен водопровод в с. Ягода и второстепенни клонове с обща приблизителна дължина – 4565 м.л. Стойността на СМР по този проект възлиза на 2 618 996 лв и включва подмяна на водопроводната мрежа, сградни отклонения и възстановяване на асфалтовата настилка. Заедно с това ще започне и изграждане на ПСОВ с довеждаща инфраструктура, гр. Мъглиж, община Мъглиж, което е първа стъпка от изграждането и реконструкцията на ВиК мрежи и ПСОВ в гр. Мъглиж. Сумата за този първи етап на проекта е 5 514 284 лв финансирани от ПУДООС, а дължината на довеждащия колектор е 4179м.л.

Eто и какво още написа д-р Душо Гавазов тази сутрин от своя профил във връзка с продължаващите ифраструктурни проекти на територията на Общината през 2022 г.

Уважаеми жители на Община Мъглиж, През 2010 г. ООН призна достъпа до чиста питейна вода и санитарни съоръжения за фундаментално човешко право. Всеки мой колега с медицинско образование ще Ви каже, че човешкото тяло съдържа средно 55-60% вода. Животът е започнал във водата, развил се е и стотици милиони години вече, независимо къде, Водата е онова божествено съчетание на два атома Водород и един Кислород, който поддържа живота на нашата планета.

Борбата за достъп до питейна вода и санитарни съоръжения на територията на Община Мъглиж е била и ще продължава да бъде от първостепенно значение за мен и моя екип, особено сега когато проблемите с водоподаването на град Мъглиж са много сериозни и създават непосилни житейски и битови проблеми на хората! Тук своята отговорност трябва да поемат и структурите на ВиК, които са държавно, а не общинско дружество, така както ние поехме нашата!

Битките, които водихме с Държавна администрация, проверяващи, съветници и специалисти бяха дълги, трудни, на моменти с удари под кръста. Ако мога да перефразирам една народна поговорка, Европа е далече, а ООН – високо.

Но съм щастлив да Ви съобщя, че упоритостта на целия екип на Община Мъглиж бе възнаградена. Започна втория етап от реконструкцията на уличен водопровод в с. Ягода и второстепенни клонове с обща приблизителна дължина – 4565 м.л. Стойността на СМР по този проект възлиза на 2 618 996 лв и включва подмяна на водопроводната мрежа, сградни отклонения и възстановяване на асфалтовата настилка. Заедно с това ще започне и изграждане на ПСОВ с довеждаща инфраструктура, гр. Мъглиж, община Мъглиж, което е първа стъпка от изграждането и реконструкцията на ВиК мрежи и ПСОВ в гр. Мъглиж.

Сумата за този първи етап на проекта е 5 514 284 лв финансирани от ПУДООС, а дължината на довеждащия колектор е 4179м.л.Беше трудно, но Екипът успя. За добро!На снимките се виждат част от улиците в с.Ягода с напълно подменен водопровод и изцяло възстановена асфалтова настилка.Продължаваме заради Вас, заради нас! Истината е една- работим, за да успяваме!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram