Душо Гавазов: И Новата 2024 год. започва успешно!

На 12.01.2024 год, ( петък) подписах договор с ДФЗ за реализиране на проект:

Обновяване на сградата на Детска градина „Детелина“ село Дъбово, общ. Мъглиж с цел подобряване на нейната енергийна ефективност, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на стойност 951 562,05 лв.

И Новата 2024 год. започва успешно! 🙏

Да бъде!

Това написа Душо Гавазов в Фейсбук профила си.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram