Добрата практика „Празник на Розата“ предизвиква международен интерес

Двадесет представители на 7 европейски страни са изявили желание да посетят град Казанлък, за да се запознаят с безценния опит на Общинското ръководство по организирането на “Празник на розата“. Делегатите са част от международния проект SMEs & European Geographical Indications /малки и средни предприятия, и европейски оригинални географски означения/. Общата му цел е да подобри политиките за регионално развитие и програмите за финансиране. В рамките на проекта е представена добрата практика “Празник на розата” на Община Казанлък, която е била посрещната с огромен интерес от международните партньори. Поради това, във връзка с Третата международна среща по SMEs & European Geographical Indications, която ще се проведе в България, участниците са заявили желание да бъдат гости на Празник на розата 2024 г. Участниците ще се запознаят с опита и постиженията на Казанлък по организирането на такъв мащабен фестивал.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram