Днес отново е измерено обгазяване на Стара Загора с азотни оксиди

Групата на азотните оксиди включва различни оксиди на азота, като най-широко застъпените в различните емисии са NO и NO2.

Здравни ефекти – възпаления на белия дроб и понижена устойчивост на респираторни инфекции (грип). Продължително въздействие на концентрации над ПДК може да причинят структурни промени в белия дроб.

Източници – горивни процеси, протичащи при високи температури

Препоръка – Болни с хронични респираторни заболявания са по-чувствителни към завишени концентрации на NOx.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram