В Мъглиж забраниха ползването на питейната вода за стопански цели

Поради намаляване на дебитите на гравитачните водоизточници и спадане на нивото на водата в шахтовите и тръбните кладенци, кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов издаде заповед за забрана на ползването на питейната вода за напояване и поливане на зелените площи, за миене на улици, дворни площи, МПС и др. Целта е избягване на режим на водата в населените места на територията на общината. Заповедта е изпратена до кметовете на села в Мъглижко. Тя е резултат от постъпило в администрацията писмо от Управителя на „ВиК“-Стара Загора за стриктно спазване на питейната вода, включително и за бита.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram