Възраждане пита за спорна отмяна на наредба във връзка с Кастамону

Народните представители от старозагорски регион в Парламентарната група на „Възраждане“ Даниел Проданов и Искра Михайлова питат служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев за реда за определяне на хигиенно-защитни зони в селищна среда. 

Питането е провокирано от общественото напрежение, което се създаде около инвестиционното намерение на предприятието Кастамону, където се предвиждаше спорно химическо производство в непосредствена близост до с. Горно Сахране. Според депутатите е възможно липсата на отменената наредба да възпрепятства институциите да предотвратяват подобни ситуации.

„Запитването ни е  изготвено във връзка с отменената Наредба № 7 за Хигиенните изисквания за здравна защита на селищна среда на Министерство на здравеопазването от 17.05.2011 г. С премахването ѝ се отменя реда за определяне задължителните изисквания и норми за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащата ѝ територии, както и редът за определяне на хигиенно-защитни зони. Поради това ние искаме да разберем, след като Наредба № 7 е отменена, как се  осъществява регулацията по отношение на определяне на хигиенно-защитни зони, с които да се гарантира здравна защита на селищната среда и прилежащата ѝ територия? По какъв начин се осъществява контрол за спазване на минимални разстояния между източници на вредност в околната среда (обекти, съоръжения, инсталации) и обекти, подлежащи на здравна защита (жилищна, здравна, учебна, детска или обществена сграда, терен за отдих и спорт и други аналогични)?“, коментира Даниел Проданов, един от вносителите на въпросите. 

Очаква се Министърът да отговори писмено на поставените от народните представители въпроси в законовия срок от 10 дни.  

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram