“Възраждане” : Незабавна оставка на Ивета Лазарова като председател на Общински съвет – Стара Загора

Лазарова е лъжесвидетелствала в дело за купуване на гласове

Ивета Лазарова не може да продължи да заема поста Председател на Общински съвет Стара Загора поради тежко уронване престижа на институцията и нарушаване на закона, се казва в съобщение на партията до медиите. От решение на Върховния касационен съд, който постановява окончателно присъда за купуване на гласове на общинския съветник Янко Янков от групата „Алтернатива на гражданите – ВМРО“ , с когото Лазарова живее на съпружески начала и имат дете, става ясно, че съдът отхвърля свидетелства на Лазарова като недостоверни, съответно ги квалифицира като лъжесвидетелстване.

От “Възраждане” настояват оставката да бъде депозирана в деловодството на общинска администрация още днес – 20 март 2024 година. Според тях Лазарова трябва да подаде оставка и като общински съветник, тъй като е доказано от съда, че представител на тяхната група е участвал в купуване на гласове.

Лазарова беше издигната за председател на Общински съвет – Стара Загора от една от най-малките групи в Съвета – тази на местната коалиция „Алтернатива на гражданите – ВМРО“, в която освен тя и осъдения Янко Янков, е и Красимир Червилов – председател на ВМРО – Стара Загора. Тя беше избрана  с гласовете на ГЕРБ и образуваното от нея мнозинство.

В част от решението по касационното производство са видни данни за лъжесвидетелстване в полза на осъдения съветник Янко Янков, а именно:

“Апелативният съд е подложил на обстоен анализ показанията на св. Л. и напълно законосъобразно ги е отхвърлил като недостоверни. Критичният подход към тях е съобразен с близките отношения между Л. и подсъдимия /живеят на съпружески начала и имат дете/. Съпоставката им с останалия доказателствен материал разкрива съществени противоречия. Показанията на Л. са опровергани, както  относно съдържанието на разговора между Я. и А., така и относно твърдението й, че е присъствала на срещата. Решаващо доказателствено средство в случая е аудиозаписът. Той е детайлно обсъден, при което е установено, че активната страна е бил подсъдимият, както и че в разговора не се е включвал трети човек. А. е съзнавал конспиративния характер на срещата, но не се е поинтересувал коя е присъстващата личност и дали може да говори свободно пред нея. Нито е поздравил, нито се е сбогувал с друг, освен с Я.. Изводът, че Я. е бил сам на срещата е мотивиран и с показанията на свидетелите И. и Г., очевидци, присъствали в кафенето непосредствено преди качването му в автомобила с А..”

Вчера от Възраждане са внесли сигнал в Общинска избирателна комисия – Стара Загора за предсрочно прекратяване на пълномощията на Янков Янков като общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а именно постановена осъдителна присъда, потвърдена от Върховния касационен съд на 14.03.2024 г. по наказателно дело от общ характер за извършено от него умишлено престъпление.

В правилника на Общински съвет- Стара Загора е прието и записано, че в своята дейност Общински съвет- Стара Загора се ръководи от принципите на законност, гарантиране и защита интересите на жителите на Община Стара Загора, публичност при взимане решения и тяхното изпълнение. Съответно няма как да бъде председателстван от лице с компрометиран морал, с липса на чувство за обществена отговорност и нарушаващо законите на Република България.

В решението на Върховния касационен съд има категорични данни, че Лазарова е лъжесвидетелствала в полза на Янко Янков, понастоящем осъден за купуване на гласове. С оглед на всичко гореизложено и в полза на обществения интерес, настоящият председател на Общински съвет – Стара Загора би следвало незабавно да се оттегли от поста си и да напусне Общинския съвет.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram