Възраждане: Близо девет декара гора на Старозагорски бани са застрашени

Предложението за изменение на Общия устройствен план на Стара Загора е внесено от кмета Живко Тодоров. Става въпрос за поземлен имот, който попада в територия, отредена за озеленяване. Частни интереси обаче са на път за пореден път да унищожат огромна зелена площ с чисто комерсиални цели.

Мотивите за промяната са настъпили съществени промени в обществено – икономическите или устройствени условия, при които е бил съставен планът. Както и че Общият устройствен план на Стара Загора, одобрен на 30 юни миналата година прави имота практически неизползваем и противоречи на желанието на собственика за промяна на предназначението му и последващо застрояване“.

Така направеното предложение беше прието с 28 гласа „ЗА“, 6 гласа „ПРОТИВ“ и 5 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от общо гласували 39 общински съветници въпреки изискванията на чл.62, ал.(1), (2), (3) и (5) от Закона за устройство на територията за провеждане на обществено обсъждане, както и за квалифицирано мнозинство при приемането на подобни решения.

От Възраждане твърдят, че споменатите факти представляват сериозни нарушения на ЗУТ и сезират областния управител да се намеси според своите правомощия.

„Предвид това, очакваме г-н Чолаков да се възползва от предоставените му от закона правомощия и да извърши проверка по случая, а след това да оспори решението пред Административен съд Стара Загора.“, заяви Ива Ангелкова – общински съветник на Възраждане.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram