Високите сгради в Казанлък са 1% от общия сграден фонд в общината

Според информацията на НСИ 17730 са сградите в Община Казанлък. Едноетажните сгради са 53,9%, двуетажните 34,6%. 3,1% от общия брой сгради са триетажните. 1,2% са четириетажните, 0,9% пететажните и 1% шест и повече етажни.

Жилищните сгради в област Стара Загора към 7 септември 2021 г. са 91 176. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил с 2 229, или с 2.5%.

В община Стара Загора (26 509) се намират 29.1% от жилищния сграден фонд в областта, като най-малък брой жилищни сгради има в община Николаево – 1 954, или 2.1%.

През периода 2011 – 2021 г. в община Гурково е отчетено най-голямо увеличение в броя на жилищните сгради – с 39.5%. В община Опан сградите намаляват с 11.1%.

Жилищен блок, кооперация – сграда с ниска (2 или 3 етажа), средна (4 и 5 етажа) или висока (6 и повече етажа)

Източник: НСИ

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram