Вече можем да подаваме заявления за помощите, предвидени за учениците

Започна приемът на заявления за еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас за учебната 2023/2024 година.

Сумата се изплаща на два пъти, обявиха от Агенцията за социално подпомагане. Половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Право на подпомагане имат всички деца, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище, при условие, че живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството си.

Помощта се предоставя на родители и осиновители, приемни семейства/семейства на близки и роднини, настойници и попечители без значение от размера на техните доходи.

Документи се подават до 15 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в съответния клас за учебната 2023/2024 г.

За повече информация: https://asp.government.bg/…/agenciyata-za-socialno…/

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram